MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

_______  品牌專區_______  

賀眾牌

_______  商品專區  _______

家用飲水 商用飲水  桶裝飲水

 開水機 電解水機 │ 淨水器 

 

   _______  品牌專區  _______

 歐奇 LED專業照明

康寶         COMBO

晶華城 F4 LIghting

   _______  商品專區  _______

燈泡  照明燈具

 

_______  品牌專區  _______

 

聯絡資訊

_____________________________________

店家地址:新北市八里區訊塘路19號1F

電話:02-8630-3232 李小姐

傳真:02-8630-2333

_____________________________________

E-mail:yihjeou1206@gmail.com

_____________________________________

營業時段:

周一 至 周六-上午 7:30~晚間 7:30